Kemiklerin Önemi

  2419
  0
  PAYLAŞ

  Kemik Dokusunda Değişme

  Kemik yoğunluğunu da kadınlarda 30-55, erkeklerde 50-55 yaşından sonra her yıl %0.75 ile %0.5 azalma görülür. Kemik oluşumu içi salgıbezlerinin, ırk, beslenme, hastalık, fiziksel aktivite, tanıtım gibi faktörler kemiklerdeki yaşlanma hızını belirler. Mineral kaybı arttıkça kemiklerin kırılma ihtimali de artar. Kemiklerdeki yoğunluğun azalması, diyetlerdeki kalsiyum noksanlığı, eminim bozukluğu ve kullanımdaki problemlere bağlı olarak değişir. Kadınlarda menopoz döneminde bağlı olarak ilk 10 yıl içerisinde kemiklerde büyük kayıp vardır.

  Normal fertlerde kemik kitlesi 30-35 yaşlarına kadar artar ve bu yaşlarda en üst değerlerini ulaşır. Bu yaştan sonra yıllık %1 oranında azalma gösterir. Postmenapozal dönemde kemik kaybı %2-üç oranında yükselir. Kayıpları aşırı olması Sonucu osteoporoz gelişir. Kemik kitlesindeki azalmaya paralel olarak kırık ihtimali artar. Bu nedenle osteoporoz ve komplikasyonları yaşlı popülasyonun en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturmaktadır.

  Kemik kitle Çin’deki kaybı yerine koymak zordur ve uzun süreli medikal tedaviye ihtiyaç gösterir. Genç yaşlarda kemik kaybı başlamadan önce mevcut kemik kitlesi maksimum seviyeye çıkartırılarak Ve yaşlanmaya bağlı kayıplarını minimum düzeyde tutarak osteoporozun gelişimini önlemek önem kazanmaktadır.

  Kadınların osteoporozis (Kemik yoğunluğu azalması) durumuna Karşı vücutları çok hassastır. Kemik kırılması önemli bir problemdir. Kadınların kemik yoğunluğunun fiziksel aktivite ile geliştirilebileceğini çalışmalar göstermektedir.

  Egzersizin kemik minerallerinin içerikleri üzerinde etkisini belirlenmesine Çalışılmaktadır. Yaşları 50-59 olan koşucuları egzersiz yapmayan grup ile karşılaştırıldığında femur ve humerus kemiklerindeki mineral içerikler %20 daha yüksek bulunmuştur.

  Trabekuler kemikte erkeklerde 1.37 mg/ml , Kadınlarda 1.97 mg/ml; kortikal kemikte 1.04 mg/ml ve 1.95 mg/ml’lik yıllık kemik kaybı saptanmıştır. Kayıplar her iki cinste de trabekület kemikte kortikal kemiğe oranla daha yüksek bulundu. Sağlıklı bir erkeğin 70 yaşına geldiğinde 20 yaşındaki maksimum trabekuler ve kortikal kemik kitlesinin sırasıyla%41 ve %15ini; kadınlarınsa %56 ve %29 unu kaybettiği tespit edildi. Kadınlarda kemik kaybının daha fazla olmasın menopoza bağlandı. Kadınlarda trabeküler kemik kaybının %63 ünün 40 yaşından sonra görülmesi menopozun kemik kaybına önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Erkeklerde kemik kaybının yüzde 39u 40 yaşından sonra gerçekleşmektedir.

  asdasd